• Doç. Dr. Alim Erdem

    Kardiyoloji Uzmanı | Reyap Hastanesi İSTANBUL
  • DOÇ.DR. ALİM ERDEM KARDİYOLOJİ

  • ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA

  • KALP PİLİ

  • INTRAKARDIYAK DEFIBRILATOR

  • KABLOSUZ KALP PİLLERİ

  • AORT DAMAR GENİŞLEMESİNDE STENT TAKILMA İŞLEMİ (EVAR-TEVAR)

  • KASIKTAN AORT KAPAK DEĞİŞİMİ İŞLEMİ (TAVI İŞLEMİ)

Doç. Dr. Alim Erdem İstanbul Reyap Hastanesi Kardiyoloji Bölümü